vleermuizen

Vleermuizen zijn voor velen een onbekende, wat mysterieuze diergroep, die we soms weleens in de schemering waarnemen, maar die verder uit het zicht verdwijnen en aangezien we ze zelden kunnen horen gaan ze meestal aan ons voorbij als belangrijk voor onze tuinen en omgeving.

Toch zijn vleermuizen vaak bij onze huizen te vinden, een aantal vleermuissoorten heeft onze bebouwing als alternatief voor grotten en rotsen geaccepteerd en maakt er graag gebruik van. Vleermuizen kunnen ook voor u van groot nut zijn aangezien ze zo’n drieduizend insecten per nacht verorberen ( een hele kruiwagen vol insecten per vleermuis per jaar). U moet er toch niet aan denken dat de vleermuizen dat niet meer voor ons zouden doen.

Jammer genoeg maken we het voor vleermuizen vaak moeilijk om te zich als kolonie te vestigen. Het tot voor kort een mogelijkheid voor vleermuizen zich in de op het zuiden gerichte spouwen voort te planten en daar hun jongen groot te brengen, een vleermuis krijgt gemiddeld meestal maar één jong per jaar, door de toenemende isolatie van huizen wordt dit steeds verder onmogelijk gemaakt.  Isolatie van huizen is goed, alleen wordt het dan wel noodzakelijk om naar alternatieven voor de vleermuizen te gaan zoeken, al was het alleen maar al omdat ze die hinderlijke muggen voor u wegvangen als u ’s avonds lekker buiten wilt zitten.

Vleermuizen in Nederland eten uitsluitend insecten, behalve dan allicht het zogende jong. Zij slapen overdag en jagen s’ avonds en ’s nachts, zij zijn dus op geen enkele manier gevaarlijk voor u.

Tevens worden vaak holle bomen of bomen met losse stukken schors waar andere vleermuissoorten graag in huizen te snel en te ondoordacht omgekapt of verwijderd.

Bomen en boomwallen zijn ook voor de oriëntatie van vleermuizen van belang, ze vliegen vaak naar hun foerageerplaats via een rij bomen of een boomwal.

Planten die insecten aantrekken in de vorm van vlinders of andere insecten zijn van belang voor vleermuizen.

Wilt u meer weten over mogelijke nestmogelijkheden of andere zaken met betrekking tot vleermuizen vraag dan om advies en neem contact op.

Natuurlijk spelen

Natuurlijk spelen gaat over de mogelijkheden die met natuurlijke materialen gemaakt kunnen worden, evenwichtsbalken van boomstammen, afbakeningen op verschillende hoogten met gezaagde stammen rond zandbakken, tipi’s van wilgentakken, de mogelijkheid om met stapstenen door het water te lopen of bijvoorbeeld een blote voeten pad.

Natuurlijk spelen kan ook zijn: Een doolhof van palen, palen die beschilderd kunnen worden. Diervormen van aarde en bekleed met gras die net iets hoger dan de omgeving zijn. Natuurlijk spelen kan ook zijn een vogelbosje creëren om daar tussen door te spelen of bijvoorbeeld paden die met planten omzoomd zijn, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Natuurlijk spelen kan deel uit maken van bijvoorbeeld een schoolplein of van de openbare ruimte, maar ook van een tuin. Het prikkelt kinderen om op een ander manier de omgeving te verkennen.

We zijn het niet meer gewend om met de door voor ons beschikbare materialen nog speeltoestellen te creëren.

Toch speelden we zelf in andere tijden ook gewoon in het bos en gebruikten we dezelfde materialen om boomhutten van te bouwen of andere spel elementen.

Een vijver met vis of kikkers kan uitdagend zijn een modderpoel prettig om door heen te lopen, van klei en zand kunnen kastelen worden gebouwd.

Bloemweiden die een natuurlijke speelplaats omzomen kunnen een attractie zijn voor het kind wat graag  vlinders observeert.

compost, uw nieuwe goud

Compost u nieuwe goud, hoezo zult u denken?

Het nut van compost

Compost is de spil van onze tuin of terrein. Voor een tuin composteren we meestal blad, tuinafval en etensresten. In de omgeving kan u  de natuur zijn werk doen laten en kunnen we het blad onder de bomen en struiken vegen of blazen.

Compost in een tuin is nodig om de planten van voldoende organische voeding te voorzien. Organische voeding houdt uw bodemleven op peil en zorgt voor humus in de bodem.

Het effect van kunstmest is dat het bodemleven wordt afgebroken

Organische voeding bevat veel sporen elementen die nodig zijn voor een gezond plantenleven en die ontbreken in de kunstmest. Kunstmest wordt zeer snel opgenomen door planten, daarmee verzwakt het alle bodemleven omdat deze niet genoeg gestimuleerd wordt. Op den duur wordt uw bodem steeds armer aan bodemleven, denk bijvoorbeeld aan de wormen en daarmee verslechterd de structuur van uw bodem. Bij een slecht bodemstructuur komt er minder lucht in een bodem, ze slaat dicht of gaat andere gebreken vertonen. En in dit stadium moet met allerlei ingrepen uw bodem weer op peil gebracht worden.

Voorkomen is beter dan genezen.

Compost is dus van essentieel belang voor uw bodem. Als u biologisch producten in uw composthoop verwerkt kunt u eindeloos recyclen.

Bladcompost is te maken van het alom aanwezige blad. Het is een uitstekende en zeer vruchtbare vervanger voor turf. U kunt uw planten er in opkweken en uw tuin ermee bemesten.

Geen turf

Turf kunt u beter zo min mogelijk kopen. We hebben Nederland al van beroofd van alle turf en de weinige restanten die er nog zijn zijn nu natuurreservaten om de eens zo algemene dieren die in dat milieu voorkwamen te beschermen. Toch gaan we ongebreideld door met het invoeren van vele tonnen turf uit andere landen, een eindige praktijk en een groot verlies van mooie ongerepte natuur elders die we zonder pardon te lijf gaan met onze vraag naar turf.

Advies

Wilt u weten hoe u bladcompost maakt voor uw tuin een wormentoren of een goed composthoop aarzel niet om advies te vragen en neem contact op

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!