Alle berichten van wanferlkk

natuurrijk

Natuurrijk wat is dat?

Wat ik versta onder een natuurrijke omgeving, tuin of bedrijfsterrein, is een plek waar door middel van ontwerpstijl  en  beplantingsstijl een combinatie gevonden wordt tussen de uitstraling die u wilt en een diervriendelijke beplanting.

De planten kunnen in de vorm van  een mooie border of mooie struikenpartij worden geplaatst.  Daarbij kunnen wel  inheemse soorten of cultivars daarvan toegepast worden. Deze  hebben vaak een bijzondere meerwaarde voor inheemse dieren.

Tevens versta ik onder natuurrijk dat er bijvoorbeeld best gazon partijen in het ontwerp kunnen voorkomen. Deze gazons zouden veel lage bloemen en wat mos mogen bevatten en hoeven niet op een kaal dieronvriendelijk biljartlaken te lijken. Te denken valt dan aan madeliefjes, ereprijs soorten, zenegroen, klaversoorten, enz.  Plantjes die wel maaidruk verdragen en in bepaalde tijden van het jaar nectar en stuifmeel opleveren.

Het ontwerp bepaald de belijning en kan dus net zo goed uit rechthoekige lijnen als uit organische gevormde lijnen bestaan. De stijlvolle diervriendelijke beplanting bepaalt de inhoudelijke invulling. En dus ook een zeer strakke vormgeving kan wel degelijk een natuurrijke beplanting bevatten en daarmee diervriendelijk zijn. U kunt dus een keus maken tussen een organische,  landschappelijke stijl, een strakke stijl of nog een andere naar uw keuze.

Wilt u advies  hierover, neem gerust contact op

wilde bijen

Wilde bijen (ook wel solitaire bijen genoemd) leveren een heel belangrijke bijdrage aan de bestuiving van al uw bloeiende planten en eetbare gewassen.

Wilde (solitaire) bijen zijn al die andere bijensoorten die er naast de honingbij ook  bestaan. In Nederland hebben we maar  liefst 357 soorten wilde bijensoorten naast de honingbij.

Zij hebben een andere levenswijze dan de honingbij, zij zijn echter minstens zo belangrijk voor de bestuiving van al uw gewassen, bloemen en struiken en bomen, als de honingbij.

Een  voordeel van wilde bijen is dat zij gemiddeld veel minder steekgraag zijn als de honingbij, dat heeft te maken met hun levenswijze, waarbij ze meer te verliezen hebben dan de honingbij als ze steken.

De  vrouwtjes van veel solitaire bijensoorten zorgen vaak geheel op eigen houtje voor hun nakomelingen, ze verliezen dan alle mogelijkheden om te zorgen voor nakomelingen.

Bedenkt u zich maar eens, u leeft waarschijnlijk al uw hele leven samen met wilde bijen want in een beetje bloemrijke tuin komen ze zeker voor, maar bent u ooit door een van deze bijensoorten gestoken? Dat is hoogst onwaarschijnlijk.

Wilde bijen kunt u gemakkelijke met een paar kleine hulpmiddelen, zoals een bijenhotel  maar ook onverharde paden of het laten bestaan van een oude zandbak, een plaatsje geven in uw tuin. U bevordert daarmee de nestgelegenheid voor deze bijensoorten.

Een ander groot voordeel van het bevorderen van wilde bijensoorten is dat zij wél voor de bestuiving van uw tuin- en moestuinplanten en fruitbomen zorgen, maar niet in zulk enorme aantallen aanwezig zijn als een kast vol honingbijen waar er gelijk zestigduizend in zitten.

Heeft u dan ook nog een reeks mooie plantensoorten die deze bijensoorten van stuifmeel en nectar voorzien dan zult u ze zeker aantreffen in uw tuin.

Hommels horen ook bij de wilde bijen, het zijn bijensoorten met een dik vachtje, wat maakt dat ze bij kouder weer al kunnen vliegen. Alleen de koningin overleeft de winter, in een muizenholletje, of on een hoopje blad, terwijl van de meeste andere wilde bijen soorten, het jonge bijtje ( in de vorm van de zogenaamde prepop) in het bijenhotel of in het holletje in het zand zal wachten op het volgende jaar om uit te komen. Hommels hebben net als de honingbij een nest en werksters en darren. Hommels zijn echter ook weinig steekgraag.

Wilde bijen worden sterk bedreigd door de cultuur van pesticiden gebruik op onze landbouwgewassen én in tuinen.  Door geen gif in uw tuin te gebruiken en met een paar simpele maatregelen levert u een heel belangrijke bijdrage aan het  in stand houden van leuke en zeer nuttige diergroep.

Het zijn prachtige diertjes en als u bedenkt dat zij de leveranciers van uw voedsel en uw mooie bloemen zijn, dan is er toch niet mooiers dan ze een klein plekje te gunnen en te genieten van hun vrolijke gezoem.

vogels

Vogels zijn een van onze meest geliefde diergroepen in de tuin en daarbuiten. Wat kan u doen om ze nog meer te plezieren en naar u toe te lokken?

Voedsel en  beschutte nestgelegenheid zijn natuurlijk de belangrijkste elementen voor uw vogels.

In de winter is er voldoende voer te koop en tegenwoordig ook in de rest van jaar. Maar is dat voldoende? Nee, het blijkt bijvoorbeeld dat toch de mussenstand bijvoorbeeld nog steeds niet weer op peill is, dat komt gedeeltelijk omdat we de dakranden zo hebben geïsoleerd dat ze geen nestgelegenheid meer hebben. Er zijn echter wel oplossingen voor in de vorm van vogelvides.

Ook voor andere vogels maken we de omgeving vaak te steriel, het blad wordt in het najaar weggeharkt en dan blijft er weinig te scharrelen over voor de merels en de lijsterachtigen, goed geschoren hagen dicht van takkenstructuur zijn er ook al niet zoveel meer terwijl deze natuurlijk een prachtige habitat vormen voor onze vogels om te nestelen in het voorjaar.

De roodborstjes die in het najaar uit het noorden komen en onze tuinen bezoeken in het winterseizoen, zingen er al vroeg op los en sluiten de avond ook weer af. Ze houden van een stukje omgewoelde grond of composthoop op hun tijd. Dan kunnen ze werkelijk vlak naast je komen zitten.

Wintergasten komen af op de struiken die nog vruchten hebben, het is dus zaak deze struiken zo te snoeien dat er ook elke winter wat te eten valt. Er zitten hele mooie gasten tussen zoals de pestvogel die de vruchten van de Gelderse roos eet .

Vaak loont het om bij u in de omgeving te kijken wat voor bomen en struiken er frequent voorkomen en dan ook een dergelijk boom of struik in uw tuin te plaatsen, zo heb ik zelf elke winter regelmatig bezoek van de puttertjes aangezien in mijn omgeving toevallig genoeg elzen staan om een hele club van deze beestjes de hele winter van voedsel te voorzien, en ze komen dan ook regelmatig even op de koffie langs om van mijn  eigen elzenproppen te snoepen.

In het voorjaar hebben de vele jonge vogels heel veel eiwitrijk voedsel nodig, zorg dus voor een tuin en omgeving die heel veel larven van  insecten  herbergt, dan hebt u ook meer vogels.

Inheemse planten vormen een brons van voedsel.

Wilt u advies. Wilt u weten hoe en op wat voor manier u uw omgeving kan verkennen op de planten struiken en bomen die er al zijn.  Wilt u weten wat uw toegevoegd kan worden en waar dat het beste geplaatst kan worden.  Wilt u weten of bijvoorbeeld de grond wel geschikt is voor de door u geselecteerde plant.  Of wilt u weten hoe u uw struiken en bomen kan snoeien om de vrucht te behouden of ze juist te laten bloeien, aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

vleermuizen

Vleermuizen zijn voor velen een onbekende, wat mysterieuze diergroep, die we soms weleens in de schemering waarnemen, maar die verder uit het zicht verdwijnen en aangezien we ze zelden kunnen horen gaan ze meestal aan ons voorbij als belangrijk voor onze tuinen en omgeving.

Toch zijn vleermuizen vaak bij onze huizen te vinden, een aantal vleermuissoorten heeft onze bebouwing als alternatief voor grotten en rotsen geaccepteerd en maakt er graag gebruik van. Vleermuizen kunnen ook voor u van groot nut zijn aangezien ze zo’n drieduizend insecten per nacht verorberen ( een hele kruiwagen vol insecten per vleermuis per jaar). U moet er toch niet aan denken dat de vleermuizen dat niet meer voor ons zouden doen.

Jammer genoeg maken we het voor vleermuizen vaak moeilijk om te zich als kolonie te vestigen. Het tot voor kort een mogelijkheid voor vleermuizen zich in de op het zuiden gerichte spouwen voort te planten en daar hun jongen groot te brengen, een vleermuis krijgt gemiddeld meestal maar één jong per jaar, door de toenemende isolatie van huizen wordt dit steeds verder onmogelijk gemaakt.  Isolatie van huizen is goed, alleen wordt het dan wel noodzakelijk om naar alternatieven voor de vleermuizen te gaan zoeken, al was het alleen maar al omdat ze die hinderlijke muggen voor u wegvangen als u ‘s avonds lekker buiten wilt zitten.

Vleermuizen in Nederland eten uitsluitend insecten, behalve dan allicht het zogende jong. Zij slapen overdag en jagen s’ avonds en ‘s nachts, zij zijn dus op geen enkele manier gevaarlijk voor u.

Tevens worden vaak holle bomen of bomen met losse stukken schors waar andere vleermuissoorten graag in huizen te snel en te ondoordacht omgekapt of verwijderd.

Bomen en boomwallen zijn ook voor de oriëntatie van vleermuizen van belang, ze vliegen vaak naar hun foerageerplaats via een rij bomen of een boomwal.

Planten die insecten aantrekken in de vorm van vlinders of andere insecten zijn van belang voor vleermuizen.

Wilt u meer weten over mogelijke nestmogelijkheden of andere zaken met betrekking tot vleermuizen vraag dan om advies en neem contact op.

tuinreservaten

Tuinreservaten zijn groene oases in de ruimte, in het leven geroepen door door het programma de vroege vogels. Bij tuinreservaten  gaat men er van uit dat steentuinen tot het stenen tijdperk behoren en veranderd kunnen worden in groene prettige diervriendelijke oases.

Persoonlijk ondersteun ik de tuinreservaten gedachtegang volkomen. Een tuinreservaat voldoet in alle opzichten aan het idee van een diervriendelijke tuin, iets wat ikzelf ook probeer na te streven of te bewerkstelligen.

Het vergt wel wat kennis van beplanting en van het toepassen van materialen voordat een tuinreservaat ook verwezenlijkt kan worden.

Een plek waar vogels , vlinders, amfibieën  en nog vele andere dieren zich thuis voelen en u een enorme rijkdom extra geven bovenop en esthetisch prettig aandoende tuin, is een leuke ontwerp uitdaging.

Ik kan u daarmee helpen door u te adviseren en indien wenselijk van een ontwerp voorzien.

En ik ondersteun met een cursus natuurrijk en diervriendelijk tuinieren, die indien u daar belangstelling voor hebt, kunt volgen ook de uitgangspunten  van tuinreservaten.

Vroege vogels is een leuk programma om te volgen u kunt er erg veel van opsteken over groen onderwerpen.

tuinen voor de zorg

Tuinen voor de zorg

Veel zorginstellingen hebben tuinen, toch vergt het een bepaalde insteek om goede ‘tuinen voor de zorg’ oftewel ‘zorgtuinen’ te ontwerpen en te vormen.

Oude of revaliderende mensen zijn soms weinig mobiel dus er zijn speciale aanpassingen nodig voor het rolstoelverkeer van de tuin. Tevens kan men vaak niet meer bukken dus voor het genieten van de planten is prettiger dat het op hoogte kan gebeuren.

Tuinen kunnen voor ouderen vooral dementerenden door middel van de geuren vroegere herinneringen naar boven brengen. Het is daarom van belang om je te verdiepen in de planten die er zo gebruikelijk groeiden in de jeugdtijd van ouderen.

Voor de kleinkinderen die op bezoek komen is het leuk als er een speelplek is waar oma of opa even bij kan zitten en kan genieten van het spelen van de kinderen. Een gevarieerde beplanting en de mogelijkheid vogels en vlinders te kunnen zien en horen vanuit de ruimte waar de zorgpatiënten in verblijven is geeft een hoge meerwaarde aan een tehuis.

Als een industrieterrein of bedrijventerrein dicht in de buurt van een zorginstelling ligt, is het wellicht mogelijk een combinatie te maken.

Ook tuinen voor de zorg kunnen heel goed diervriendelijk en natuurrijk ingericht worden. Het is voor oude vaak wat immobiele mensen juiste erg prettig veel vogels, vlinders en andere dieren te kunnen volgen vanuit hun verblijf.

Tuinen voor de zorg kunnen dus ook heel goed tuinreservaten zijn.

Wilt u advies neem dan contact op

ontwerp versus beplanting

Ontwerp versus beplanting, graag licht ik licht het nader toe.

Een ontwerp  of dit nu voor de particulier of voor een bedrijf is, gaat over de  pure vormgeving van uw keuze. Een vormgeving kan rechtlijnig zijn, met glooiende lijnen,  schuin van uw huis aflopen, willekeurige vormen bevatten, kunstzinnige vormen bevatten, of diverse combinaties daarvan.

Een beplanting of beplantingsplan omvat de planten die u in het raamwerk van de vormgeving wilt gaan planten en heeft als zodanig dus niets met de vormgeving maar wel met de bodemeigenschappen van uw grond of met de ligging op de zon.

Wel kan het zo zijn dat de materialen die u gebruikt om uw vormgeving vorm te geven, bijvoorbeeld in het geval van een stapelmuur effect hebben op de planten die u in uw tuin kan toepassen.

U kunt dus voor een willekeurige vormgeving kiezen en los daarvan voor een beplantingsstijl. Zo kunt u een heel natuurlijk tuin met veel wilde planten uitstekend in een rechtlijnige zeer moderne vormgeving toepassen. Andersom kunt ook ook een heel  traditionele tuin in glooiende vormen uitvoeren. Allicht kunt u ook een heel interessante beplanting  in een mooie kunstzinnige vormgeving plaatsen.

Het is belangrijk om het verschil tussen vormgeving , ofwel het ontwerp en de toegepaste beplanting ofwel het beplantingsplan te begrijpen, het maakt uw keuze mogelijkheden veel ruimer zo kunt u bijvoorbeeld al in het ontwerp elementen opnemen en keuzes maken die uw tuin diervriendelijker gaan maken, en dat daarna nog versterken met een diervriendelijke beplanting

 

De keuze is dus aan u.

onthaasten

Onthaasten

Onthaasten in tuinen, wat wordt daarmee bedoeld?  Onthaasten in tuinen en groene openbare ruimte is even het gevoel te kunnen krijgen dat er iets anders bestaat op de wereld dan werk en  verlichtingen.

Ontspanning in tuin en openbare groene ruimte dient dan ook vooral kan soms juist verkregen worden door een inspanning kan worden verkregen.

Tuinen zijn vooral om ervan te genieten.

Ik hoop dat ik u kan helpen door een juist plantenkeuze te maken dat u dagelijks kan blijven genieten van uw tuin.