Biodiverse Moestuinen

Biodiverse en diervriendelijke moestuinen

Biodiverse moestuinen of onderdelen van een siertuin waar eetbare kruiden dan wel wilde eetbare planten in verwerkt zijn kunnen héél diervriendelijk ingericht worden. Het is zelfs van belang voor uw moestuin om bijvoorbeeld veel bestuivers te herbergen. Wilde bijen zijn belangrijk voor de bestuiving ook in uw moestuin

Dagvlinders kunnen meegenieten van de planten in uw moestuin. In Frankrijk eet met gewoonlijk bijvoorbeeld zuringsoep, waar je veldzuring uitstekend voor kan gebruiken.

De kleine- en de bruine vuurvlinder zijn afhankelijk van schapenzuring en veldzuring voor hun voortplanting. Als u dorst heeft is het bovendien zeer verfrissend om op een blaadje veld- of schapenzuring te kauwen.

Als u géén bezoek van vlinders bij uw moestuin planten wil kunt u daar overigens ook voor zorgen door sterk ruikende beplanting rond uw moestuin planten te planten. ‘Haagjes’ of rijtjes van bijv. lavendel, afrikaantjes, Allium senencis en Allium tuberosum leiden vlinders af omdat deze planten sterk ruiken.

De koninginnenpage welke hier vroeger veel meer voorkwam is van schermbloemen afhankelijk om haar eitjes op af te zetten. Wat is er nu leuker om venkel in uw tuin te zetten of bijvoorbeeld wilde peen in uw bloemenweide. Wilde peen en bijvoorbeeld dille worden ook bestoven door kort tongige bijensoorten zoals bijvoorbeeld de fluitenkruidbij en mini zandbijen

Bestuiving van moestuin planten

Héél veel bijensoorten dragen bij aan het bestuiven van uw groenten en kruiden. Hommels en ook veel andere wilde bijensoorten bestuiven uw fruitbomen en andere gewassen. Uit diverse onderzoeken blijkt inmiddels dat fruit en bloemen die door méérdere bijensoorten worden bestoven veel beter vrucht en zaadzetten.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!