Bedrijfsdakgroen

Bedrijfsdakgroen zijn daken die met een beplanting bekleed worden wat kan variëren van een sedumdak, een dak met natuurlijke begroeiing tot zelfs een dak met een moestuin erop.

Het is afhankelijk van de constructie van het bedrijfsdak wat het dak kan dragen. Elk dak wat de gebruikelijke bitumen bedekking met een grindlaag erop heeft is in ieder geval sterk genoeg om ook een sedumdak te dragen.

Groene daken beschermen het dak effectiever dan bitumen. Bedrijfsdakgroen kan dan ook goed kosten besparend werken, doordat u minder vaak uw dakbedekking hoeft te vervangen. Groene daken werken ook als een buffer, in de zomer blijft de ruimte onder een groendak koel. In de winter blijft  de ruimte onder het dak juist warmer. In Scandinavische landen is het dan ook veel gebruikelijker om  groene daken aan te leggen, deze zijn vaak met gras bekleed.

Groene daken hebben een grote buffercapaciteit voor het regenwater, het water stroomt veel langzamer af en groene daken hebben dan ook een positief effect op de waterhuishouding bij sterke regenval, wat een van de redenen is waarom gemeenten groendaken stimuleren.

Het is erg prettig om op een fleurig en groendak uit te kijken, vooral bij ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook op andere plekken waar je zicht hebt op ‘zwart beklede daken’ , is het een enorme verbetering.

Groendaken zijn in de regel tamelijk extensief in onderhoud.

Als bij een bedrijf de dakconstructie sterk genoeg is kan een groen dak ook een uitbreiding betekenen van de ruimte waar uw werknemers bijvoorbeeld een pauze kunnen doorbrengen.

Groene daken hebben doordat ze bloeiende planten bevatten ook een groot effect op de biodiversiteit, dieren kunnen  via de groen daken oversteken van plek a naar b zonder dat ze veel hindernissen ondervinden van de kale ruimte tussen a en b.

Wilt u een groen dak neem dan contact op, meestal geven gemeentes ook subsidie op de aanleg van een groen dak.

 

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!