Wat zijn Wilde Bijen

Wat zijn wilde bijen ? In Nederland hebben we 358 bijen soorten. 357 soorten nestelen zelfstandig onder- of bovengronds. Dat in tegenstelling tot de honingbij die gehouden wordt in kasten of korven en door de imker kan worden bijgevoerd.

Een groot aantal bijen soorten is redelijk zeldzaam, andere komen vaak voor in tuinen of openbare ruimte, mits zij de juiste planten in tuinen of openbare ruimte kunnen vinden

© foto’s zijn eigendom van Wankja Ferguson

Specialist in diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies

Don`t copy text!