Cursus dagvlinders, hun planten en beheer voor professionals

Dagvlinder biodiversiteit

Cursus dagvlinders, hun planten en beheer voor professionals, Ecologen, ontwerpers, terreinbeheerders zijn gebaat bij kennis over de de interacties tussen (dag) vlinders en hun omgeving.

Het is voor ontwerpers, hoveniers, gemeentelijke ecologen en de mensen die tuinen inrichten en bermen en andere terreinen onderhouden van belang te weten waar ze mee te maken hebben als ze beplantingsplannnen maken voor tuin of openbare ruimte en/of onderhoud of beheer uitvoeren en daarbij rekening moeten houden met met het wel en wee van de dagvlinders

Waardplanten

We zijn allemaal wel vertrouwd met onder andere de algemene dagvlinders zoals de atalanta, de dagpauwoog en bijvoorbeeld de kleine vos. Er zijn veel meer dagvlindersoorten die net zo gewoon in hun voorkomen kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het icarusblauwtje, de kleine vuurvlinder, het boomblauwtje en de dikkopjes. Zij kunnen net zo gemakkelijk in tuinen en openbare ruimte voorkomen als de genoemde andere vlinders. De reden dat dit nu vaak toch niet zo is, heeft te maken met de onbekendheid met de waardplanten van dagvlinder en hun overwinteringsstrategieën.

Het leren kennen van de waardplanten van de dagvlindersoorten en de overwinteringsstrategieën van dagvlinders kan een groot verschil maken in de overlevingskansen van dagvlinders.

Onderhoud en beheer

Hoe in tuinen het onderhoud wordt uitgevoerd of in de openbare ruimte het beheer wordt uitgevoerd kan een enorm verschil maken in de overlevingskansen voor de dagvlinders ( én andere vlindersoorten)

In deze cursus worden de manier waarop men onderhoud en beheer pleegt rekening houdend met dagvlinders besproken. Met name voor hoveniers en aannemers van beheer van bermen en andere terreinen kan het van belang zijn zich deze kennis eigen te maken

Goed onderhoud en beheer resulteert vaak al binnen een zeer korte tijd in het zichtbaar voorkomen van véél meer dagvlinder soorten in het terrein of tuin.

De cursus omvat:

  • het leren kennen van de planten die dagvlinders nodig hebben, nectar en waardplanten.
  • welke vlinders zijn algemeen voorkomend welke zijn bijzonder, waarom zijn heel bijzondere dagvlinders vaak alleen in natuurgebieden te vinden en wanneer kan je ze toch in tuinen tegenkomen.
  • wat zijn waardplanten wat voor betekenis hebben ze voor dagvlinders.
  • hoe  krijg je meer dagvlinder soorten  in uw eigen tuin en omgeving.
  • wat zijn een aantal belangrijke beheer of onderhoudsaspecten. waar u rekening mee moet houden voor het behoud van dagvlinders.  Rupsen kunnen soms mineren in planten, het is van belang om te weten, want als je daar rekening me houdt bij het onderhoud en beheer dan kan u ze behouden. De manier van overwinteren van dagvlinders bepaald hoe je met de omgeving om moet gaan.
  • Voor ontwerpers en hoveniers: Welke planten kan je toevoegen aan het bestaande sortiment in tuinen en openbare ruimte zodat er meer dagvlinders in tuin zullen voorkomen en hoe beheer je deze.
  • Wat is het belang van een onderhouds- of beheerplan voor een opdrachtgever
  • Waarom sta je als beheerder sterker in je schoenen en kan je interactief communiceren met de gemeente als je je voorgaande kennis eigen hebt gemaakt. Hierbij is het van belang dat je beter kan uitleggen aan de particulier die vaak moeite heeft met veranderend beheer waarom het nodig is. Tevens is van belang dat je aan gemeenten kan uitleggen waarom je bepaalde beheersacties uitvoert.

Heeft u interesse ?  Neem dan contact op

De cursus is een dag cursus waarbij afgewisseld met een power point uitleg gegeven wordt en dan buiten ook naar de dagvlinders gezocht en gekeken wordt.  Indien gewenst kan de cursus ook op een twee avonden met een excursie dag gegeven worden. U krijgt de documentatie van de cursus.

De cursus kost 300,00 euro (excl BTW) per persoon.  Bij deelname van minimaal 8 personen gaat de cursus door.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!