Vlinder er Bij Natuurtuin

Speciale interesse

Biodiversiteit Diervriendelijkheid

Mijn speciale interesse is het maken van ontwerpen en beplantingsplannen waarbij zowel de esthetische kant als de diervriendelijke kant en daarmee de biodiverse kant van uw terrein aandacht krijgt.

Dagvlinders

Sinds een jaar of zestien verdiep ik me in dagvlinders, de nectar- en waardplanten die zij nodig hebben en het beheer van deze planten.

Vlinder er Bij Natuurtuin kleine vuurvlinderVlinder er Bij Natuurtuin

Wilde bijen

Sinds 2010 verdiep ik me  ook in de wilde (solitaire) bijen en welke planten en omgevingsvoorwaarden zij nodig hebben. Wilde bijen zijn alle soorten die zelf nestelen, dan wel bovengronds dan wel ondergronds. Dus alle soorten behalve de honingbij.

Vlinder er Bij Natuurtuin

Andere dieren

Ook komen ook de vogels, vleermuizen, amfibieën, libellen en andere dieren  aan bod in mijn tuinontwerpen en beplantingsplannen en onderhouds- of beheerplannen.

Een basis voorwaarde voor een natuurrijke tuin is natuurlijk een gifvrije omgeving.

Wilt u een vogelvriendelijke tuin?

Gaandeweg kom je tot de ontdekking dat een goede hoeveelheid  vlinder- en andere insecten soorten in een tuin betekent dat je daarmee de voorwaarden schept voor veel vogels, vleermuizen en andere dieren. Wilde bijen zorgen niet alleen voor óns voedsel, ze zorgen ook voor de bestuiving van planten en daarmee de vruchten en zaden die vogels en andere dieren eten. Vlinders en rupsen zijn één. Rupsen zijn een belangrijk onderdeel in de voedselketen voor vogels. Een vijver, hoe klein ook, geeft ruimte aan amfibieën en libellen en nog een heleboel andere diertjes.

Plant- dier relaties, biodiversiteitswaarde

Toch kun je geen enkel dier planten. Kennis van de relaties tussen plant en dier is erg belangrijk (het vergt een behoorlijk studie)

Je kunt ook niet overal elke diersoort verwachten. Veel dieren hebben echt een specifieke beplanting  nodig. Toch is er bijzonder veel mogelijk om een opwaardering van de biodiversiteitswaarde te geven aan een tuin of openbare ruimte

Bodem en beplanting

Het maakt uit of je op het zand , de klei, veen of andere grondsoort woont welke beplanting het best in uw terrein aanslaat en groeit en bloeit. U kunt diverse biotopen maken voor planten.bloemen en zaden Vlinder er Bij Natuurtuin Vlinder er Bij Nauurtuin

Dier en plant en geografische verschillen

Geografische verschillen leveren ook andere lokale diersoorten op.  Anders dan met planten waarvoor je in elk terrein biotopen kan simuleren kan dat voor dieren vaak niet. Zij komen ergens voor. je kan wél die lokale biodiversiteit heel goed versterken door de juiste beplanting in een tuin, bedrijfsterrein en openbare ruimte toe te passen Het is leuk om gebiedsgericht te werken. In Limburg verwacht je andere soorten dieren en planten dan in Groningen. Toch zijn er in beide provincies lokaal soorten die in de andere provincie niet te vinden zijn en die het behouden waard zijn.  Overal kun je heel goed deze lokale waarden in je tuin of directe omgeving versterken.

Vraag gerust om advies, ik vind het erg leuk om een positieve bijdrage aan diervriendelijkheid en een mooie tuin te leveren. U kunt contact opnemen.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!