Vlinder er Bij Natuurtuin

Speciale interesse

Mijn speciale interesse is het maken van ontwerpen en beplantingsplannen waarbij zowel de esthetische kant als de diervriendelijke kant aandacht krijgt.

Sinds een jaar of tien verdiep ik me in dagvlinders, de nectar- en waardplanten die zij nodig hebben en het beheer van deze planten.

Verder verdiep ik me in de wilde (solitaire) bijen en welke planten en omgevingsvoorwaarden zij nodig hebben.

Ook komen ook de vogels en amfibieën aan bod in een tuinontwerp en beplantingsplan.

Ik ben lid van een vleermuizen werkgroep.

Een basis voorwaarde voor een natuurrijke tuin is natuurlijk een gifvrije omgeving.

Gaandeweg kom je tot de ontdekking dat een goede hoeveelheid  vlinder- en andere insecten soorten in een tuin betekent dat je daarmee de voorwaarden schept voor veel vogels, vleermuizen en andere dieren. Een vijver, hoe klein ook, geeft ruimte aan meer dieren.

Toch kun je geen enkel dier planten. Kennis van de relaties tussen plant en dier is erg belangrijk.

Je kunt ook niet overal elke diersoort verwachten. Veel hebben echt specifieke biotopen nodig die je in een tuin of bedrijventerrein niet kan nabootsen tenzij je toevallig grenst aan een natuurgebied met de zelfde bodem- en waterhuishoudingcondities in je tuin.

Het maakt uit of je op het zand , de klei, veen of andere grondsoort woont en geografische verschillen leveren ook andere lokale diersoorten op. Het is leuk om gebiedsgericht te werken. In Limburg verwacht je andere soorten dieren en planten dan in Groningen.  Overal kun je heel goed deze lokale waarden in je tuin of directe omgeving versterken.

Vraag gerust om advies, ik vind het erg leuk om een positieve bijdrage aan diervriendelijkheid en een mooie tuin te leveren. U kunt contact opnemen.

Specialist in diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies

Don`t copy text!