Certificaten

Certificaten

Flora en Fauna wet certificaat.

Ik heb een certificaat Flora en Fauna  wet niveau 1

Dat betekent dan ik kan meewerken in de openbare ruimte aan werkzaamheden en op de hoogte ben van zaken aangaande de Flora en Fauna wet.

VTA certficaat

Ik heb een certificaat Visuele Boomveiligheidscontrole

Verder heb ik een diploma Vakbekwaam hovenier met jaar specialisatie in tuinontwerp en ik ben dus in staat technische tuintekeningen te maken.

Tevens ben ik een landbouwkundig  ingenieur  ( Universiteit  Wageningen) met een  diploma in Natuurbouw ( onderrichting van de Cutuurtechniek)  met  speciale onderwerpen  in vegetatiekunde en landschapsecologie. Tevens heb ik heb een certificaat van het ITC Enschede in  rural survey and landscape ecology en heb ervaring in vegetatiekundige en landschapsecologsiche  karteringen.

Deze achtergrond gebruik ik voornamelijk voor mijn belangstelling voor ecologische relaties tussen plant en dier.

Ik heb ongeveer 15 jaar in buitenlandse projecten gewerkt, deels voor FAO ( Food and Agricultural Organization van de VN) in Chili in een natuurbeheer project en in Kenia in een early warning system project. Deels als freelance consultant in Kenia waarbij ik diverse projecten heb gewerkt. Een survey en kartering van alle mangrove bossen langs de kust van Kenia was daarbij  het meest omvangrijk.

Voordat ik weer een eigen bedrijfje opstartte heb ik bij diverse organisaties en een hoveniersbedrijf  het vak als vak geleerd. Het hoveniers vak is op een ander manier praktisch dan karteringswerk. Als hovenier leer je bijvoorbeeld hoe je een boom of struik moet snoeien zonder dat deze daar aan dood gaat, iets is wat je als Wageninger niet zult leren.

De ecologische ondergrond die ik in mijn studie heb meegekregen levert mede mogelijkheid op om de relaties tussen bodem, plant  en dier te doorgronden. Vooral bij het begrijpen van essentiële elementen die nodig zijn bij het maken van beplantingsplannen en ontwerpelementen die nodig zijn voor dieren komt dat goed uit.

 

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!