Vogels

Vogels in uw tuin

Vogels zijn een aanwinst in uw tuin, ze bezorgen u zoveel beleving.

vogels

Voedsel en beschutte nestgelegenheid zijn natuurlijk de belangrijkste elementen voor uw vogels.

vogels vogels vogelsvogels

Bijvoeren

Er is voldoende voer te koop. Maar is dat voldoende? Nee, het blijkt bijvoorbeeld dat de mussenstand nog steeds niet weer op peil is. Dat komt gedeeltelijk omdat we de dakranden zo hebben geïsoleerd dat ze geen nestgelegenheid meer hebben. Daar zijn echter wel oplossingen voor in de vorm van vogelvides.

Ook voeren huismussen vaak luizen aan hun jongen en door het bestrijden van luizen is er dus minder voer voor mus.

vogels Vlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij Natuurtuinvogels

Steriel

Ook voor andere vogels maken we de omgeving vaak te steriel, het blad wordt in het najaar geharkt en afgevoerd en dan blijft er weinig te scharrelen over voor de merels en de lijsterachtigen. Goed geschoren hagen met een dichte takkenstructuur kunnen een mogelijkheid om te schuilen en te nestelen vormen.  Toch zijn vogels ook ten zeerste gebaad bij bloeiende en vrucht en zaad vormende planten.   Hoe hier aandacht aan te besteden vertellen we u in de cursus snoeien voor de biodiversiteit.

Vlinders en andere insecten én vogels

Vogels afhankelijk van vlinders en rupsen

Vogels zijn sterk afhankelijk van rupsen en larven van andere insecten of volwassen insecten. Omdat met name de jonge vogels véél eiwitrijk voedsel eten. De meeste vlindersoorten zijn ergens in hun voortplantingscyclus afhankelijk van inheemse planten.

vogels

Vogels en bestuiving door wilde bijen

Ook zijn vogels natuurlijk sterk afhankelijk van bestuiving, immers ook voor hen komen de vruchten en zaden niet zomaar vanzelf aan de planten . Ook veel wilde bijen blijken stuifmeelspecialisten te zijn, zij zij  van belang voor de bestuiving van veel zaad en vruchten van inheemse  planten.

Ik zeg dan ook wel eens, wil je een vogelvriendelijke tuin, dan is het van belang een vlinder en wilde bij vriendelijke tuin te creëren en dus vooral een heel biodiverse tuin.

vogels vogelsvogels diervriendelijke beplanting vogels

Wintergasten

Roodborstjes

De roodborstjes die in het najaar uit het noorden komen en onze tuinen bezoeken in het winterseizoen, zingen er al vroeg op los en sluiten de avond ook weer af. Ze houden van een stukje omgewoelde grond of composthoop op hun tijd. Dan kunnen ze werkelijk vlak naast je komen zitten.

Andere wintergasten

Wintergasten komen af op de struiken die nog vruchten hebben, het is dus zaak deze struiken zo te snoeien dat er ook elke winter wat te eten valt. Er zitten hele mooie gasten tussen zoals de pestvogel die de vruchten van de Gelderse roos eet .

Vaak loont het om bij u in de omgeving te kijken wat voor bomen en struiken er frequent voorkomen en dan ook een dergelijk boom of struik in uw tuin te plaatsen, zo heb ik zelf elke winter regelmatig bezoek van de puttertjes aangezien in mijn omgeving toevallig genoeg elzen staan om een hele club van deze beestjes de hele winter van voedsel te voorzien. Ze komen dan ook regelmatig even op de koffietijd langs om van de elzenproppen te snoepen.

Takkenrillen en  blad, gevallen zaden, wormen en ander leven

In het voorjaar hebben de vele jonge vogels heel veel eiwitrijk voedsel nodig, zorg dus voor een tuin en omgeving die heel veel larven van  insecten  herbergt, dan hebt u ook meer vogels. In takkenrillen en onder blad kunnen vogels vaak veel voedsel vinden Vogels scharrelen ook gevallen zaden op. Het zaad wat van planten komt is dus belangrijk voor ze.

Inheemse planten vormen een bron van voedsel. Inheemse planten waren vooral een betrouwbare voedselbron, ook voor vogels. Tegenwoordig met het steeds minder worden van areaal met inheemse planten gaat het steeds verder achteruit.

Wilt u weten wat er zoal in uw omgeving groeit of wat u kan toevoegen aan planten en waar deze het beste geplaatst kan worden.  Of bijvoorbeeld de grond wel geschikt is voor de door u geselecteerde plant.  Of wilt u weten hoe u uw struiken en bomen kan snoeien om de vrucht te behouden of ze juist te laten bloeien, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Wilt u ondersteuning middels een cursus, workshop of lezing, dan kan dat ook.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!