Natuurlijk

Natuurlijk is een natuurgebied natuurlijk! Dit is de eerste gedachte die veel mensen hebben bij natuur. Maar natuurlijk kan de natuur ook floreren in uw tuin of buurt of zelfs op een bedrijfsterrein dat op het eerste gezicht misschien niet geschikt lijkt maar vaak vele mogelijkheden in zich heeft.

Hieronder 16 vuistregels voor een natuurlijk beheer:

Gebruik geen gif.

Verfraai en vergroen je tuin of de buurt.

Geniet van de seizoenen.

Werk mee met de natuur.

Gebruik beplanting die mooi is uit esthetisch oogpunt en veel te bieden heeft aan het natuurlijk leven uit je omgeving.

Pas waar het kan echt inheemse beplanting toe. Er zitten prachtige planten tussen  die het best tot hun recht komen zonder mest en bestrijdingsmiddelen.

Maak ruimte voor dieren. U kunt in tuin en omgeving elementen en beheer toe passen die dieren van een nestplaats, schuilruimte en voedsel voorzien.

Leer hoe je met je omgeving om gaat ( beheer), zodat de voortgang van het leven van plant en dier gewaarborgd blijft.

Kies voor veel variatie in je tuin, omgeving of bedrijfsterrein.

Maak van je tuin of terrein een groene stapsteen.

Weinig tot geen steen. (behalve als dit wordt gebruikt om leefruimte te creëren voor bijvoorbeeld amfibieën).

Op het eerste gezicht lijkt steen gemakkelijk en onderhoudsvriendelijk. Veel mensen kiezen er voor om daarom maar zo snel mogelijk de tuin vol te leggen met tegels. Maar als we deze tuin natuurvriendelijk willen onderhouden en daarom niet willen werken met gif, dan blijkt al snel dat een tegeltuin veel meer werk is dan een bloemrijk gazon. Een tegeltuin moet voortdurend worden geveegd en geschraapt om ‘onkruiden’ te verwijderen. De gedachte is immers vaak dat mos en kleine plantjes onwenselijk zijn. Een gazon hoeft alleen te worden gemaaid. Als we het als een bloemrijk gazon beheren hoeft zelfs dat niet zo heel erg vaak. We hebben geen gif nodig en dat is beter voor het milieu, de dieren en de toekomstige natuurwaarde waarvan ook de generatie na ons graag wil genieten. ‘Natuurlijk’ dat is toch logisch!

Hergebruik materialen.

Composteer en zorg voor de bodem.

Water brengt leven.

Natuurlijk tuinieren of natuurlijk terreinbeheer is niet ‘niks doen’.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!