Dagvlinders

Dagvlinders een speerpunt voor uw terrein

Dagvlinders zijn een belangrijk speerpunt in het ontwerp en plantingsplan. Want het is natuurlijk erg leuk om deze mooie dieren overal te zien..

.

Ook de vogels zijn er erg blij mee want de rupsen beteken voor hun een voedsel bron ze dragen dus substantieel bij aan de biodiversiteit

Dagvlinders kun je net als andere dieren niet planten dus wat hebben vlinders nu eigenlijk nodig willen ze in tuin en openbare ruimte.

Nectar Planten

Nectar planten zijn een eerste levensbehoefte voor vlinders want nectar is hun energiebron.  Een grote rijkdom aan bloeiende enkelvoudige bloemplanten resulteert al gauw in meerdere vlinders in uw tuin.

Er zijn vele goede nectarplanten en vlinders zijn minder kieskeurig wat betreft de nectar planten dan wat betreft hun waardplanten.

Als je zorgt voor een grote variëteit aan nectarplanten door het jaar heen, is dat voor vlinders heel gunstig.

Vlinder er Bij Natuurtuinen eco hovenier- en ontwerpbedrijf: Vlinder er Bij Natuurtuinen

Waardplanten

Daarnaast hebben vlinders plekken nodig waar ze zich ongestoord kunnen voortplanten. Dat doen ze op de zogeheten waardplanten. Elke vlindersoort kiest een of meerdere plantensoorten om haar eitjes op af te zetten omdat van deze planten de uit de eitjes gekomen rupsen zullen eten.

In de keuze van hun waardplanten zijn vlinders bijzonder kieskeurig. Het zijn meestal de inheemse planten soorten.

icarus blauwtje vrouwtje eiafzettend

Ik heb me dan ook speciaal verdiept in de waardplanten en levensvoorwaarden van de dagvlinders. Deze lijst met vlinders versus hun waardplanten is door mij samengesteld. (zie ook onder aan deze pagina voor de lijst gerangschikt op planten)

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/planten-voor-rupsen

Elke vlindersoort houdt zo haar eigen strategie er op na om de winter door te komen, de een hangt als pop in een struik. De ander zit comfortabel onder de grond.  Een derde overwintert als eitje in de oksel van een tak van een boom of struik. Allemaal hebben ze zo hun eigen eisen die ze aan hun omgeving stellen. In bovenstaand excel bestand kan je ook veel info vinden over de manier van overwinteren van vlinders.

Deze strategieën zijn van belang om te kennen omdat daar het beheer van planten op afgestemd wordt. Zo zul je soms de bloemenweide niet maaien omdat daar dan op dat moment  eitjes, rupsen of poppen in zitten.  Soms snoei je bepaalde struiken of bomen niet in het gebruikelijke seizoen omdat er dan eitjes inzitten.

Ingewikkeld ? Nee hoor, in de praktijk blijkt dat je met de juiste planten en juiste beheer heel veel vlindersoorten in de tuin of in je omgeving kan krijgen.

Wilt u hulp bij de keuze van planten voor uw tuin met uw grondsoort en of hoe u uwe planten beheert om zo door het hele jaar vlinders zien , ik help u graag met advies, ontwerp en beplantings– of onderhoudsplan. Ook in bestaande tuinen kan een ander sortiment aan planten of soms alleen een even andere manier van maaien en snoeien wonderen doen.

Cursussen, workshops en lezingen

Middels cursussen, workshops en lezingen geef ik ook ondersteuning aan uw kennisuitbreiding. U kun daar dan ook zelf mee aan de slag.

Relaties tussen dieren

Ook voor vogels en bijvoorbeeld vleermuizen zijn vlinders enorm belangrijk. De rupsen van de vlinders vormen voor veel vogels een héél belangrijk onderdeel van de voedselketen. Nachtvlinders worden wel door vleermuizen gegeten.

Vindt u het ook leuk om meer vlinders in uw tuin te krijgen , ook die meer bijzondere, neem dan contact op.

In onderstaande lijsten staan de dagvlinders uitgezet tegen de waardplanten die zijn gebruiken. Ik heb deze lijsten gemaakt op basis van de literatuur over dagvlinders. De informatie op deze manier samenvatten is voor mij zéér behulpzaam geweest om grip te krijgen op wat er nu essentieel is voor dagvlinders. De voortplanting en de manier van overwinteren zijn belangrijke elementen bij de aanplant van planten en het beheer voor vlinders.

de volgende lijst is een afgeleide van de voorgaande nu gerangschikt op de planten.

Nachtvlinders

Onderstaande lijst de Henk Wallays heeft gemaakt geeft een goed beeld over welke planten voor nachtvlinders van belang zijn. En de laatste lijst is weer door mij gemaakt en geeft de planten versus de dagvlinders weer.

In diverse van mijn cursussen komen dagvlinders aan bod. In de cursussen natuurrijk en diervriendelijk tuinieren voor particulieren en gevorderden

Ook in de cursussen dagvlinders, hun planten en beheer voor particulieren en in de cursus dagvlinders, hun planten en beheer voor professionals worden ze uitgebreid besproken.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!