Biodiverse Buurt

Biodiverse, eco en diervriendelijke buurt

U kunt in een buurt allerlei projecten ondernemen. Samen ergens zorg voor dragen geeft cohesie in de buurt. Het levert contacten op en het kan goed resulteren in een bloemrijke en dus biodiverse omgeving.  Veel vogels, dagvlinders , wilde bijen en andere dieren en een mooie bloemrijke beplanting leveren een intens plezier op.

eco hovenier- en ontwerpbedrijf: Vlinder er Bij Natuurtuinen

Groene buurt projecten kunnen bijvoorbeeld zijn:

Buurtboomgaard

Een buurtboomgaard samen plannen, inplanten en onderhouden welke ook ruimte biedt aan samenzijn is heel leuk. Het levert een plek op waar men aan de sociale cohesie van de buurt kan werken. Het is leuk om een plan te maken en gezamenlijk aan het onderhoud te werken. U kunt bijvoorbeeld ook een cursus fruitsnoei volgen  Het worden plekken waar ouderen kunnen genieten. Ook kinderen kunnen spelen en genieten van alle biodiversiteit om hen heen.

ontwerp Vlinder er Bij Natuurtuin Vlinder er Bij Natuurtuin

Buurtmoestuin

Samen werken in een buurtmoestuin waar u gezamenlijk en van elkaar leert hoe u biologisch kunt tuinieren is heel plezierig. U kunt er de oogst en gewonnen zaad en ook ervaringen uitwisselen.

Soms kunt u de buurtmoestuin laten aansluiten op wat u in uw eigen tuin verbouwd.

Vlinder er Bij Natuurtuin Vlinder er Bij Natuurtuin Vlinder er Bij Natuurtuinen Vlinder er Bij Natuurtuin Vlinder er Bij Natuurtuin

Beheer van buurtprojecten

Een buurt project kan ook zijn het onderhoud van een vogelbosje.

Gemeentelijk onderhoud kan vaak niet echt goed rekening houden met de noodzaak om gefaseerd te werken. Dat wil zeggen dat niet alles tegelijk gesnoeid wordt. Als er afwisselend een aantal struiken wel en niet gesnoeid wordt is er bloesem en vrucht beschikbaar voor vogels en andere dieren. U kunt een cursus snoeien voor de biodiversiteit volgen. Daarin leggen we de nadruk op hoe je bloesem en vrucht in het zelfde jaar hebt en behoudt.

Speelnatuur

Speelnatuur kunt u ook als een buurtproject opzetten. Het is voor kinderen heel er leuk om buiten te spelen. Soms is de aanleiding gewoon een liggende boomstam, kinderen hebben fantasie genoeg om daar al van alles mee te kunnen doen.

Een kind met ADHD kan rustig worden van het observeren van planten en dieren, dat geeft veel meer rust dan het rennen en vliegen.

Zorgtuin

Een zorgtuin voor ouderen kan ook als buurtproject worden opgezet. U zorgt daarbij voor uw eigen fitness en veel plezier voor ouderen, ook hier kunnen kruiden en moestuinplanten bij betrokken worden zodat het ook lekker eten kan opleveren. Het is voor iemand die in een rolstoel zit heel plezierig is om dagvlinders, wilde bijen en vogels e.d. te kunnen zien en beleven. Soms is het alleen maar nodig advies in te winnen over hoe u in uw omgeving bijvoorbeeld dat vogelbosje, die vogelakker of die bloemenweide goed kunt beheren.

Bloemenweide

Een bloemenweide in een buur, al dan niet samen met een boomgaard kan een enorme opwaardering voor de biodiversiteit voor de buurt betekenen. U kunt dan ook cursussen gegeven door Vlinder er Bij volgen over hoe u de bloemenweide kan beheren en hoe u de insecten en andere dieren kan herkennen.

Vlinder er Bij Natuurtuin bloemenweide prachtig inheems gras veel bloei in bloemenweide bloemrijk gazon solitaire bij ratelaarspanner in bloemenweide

Wilt u een groen buurtproject starten, neem dan contact op, als ik het zelf niet in mijn pakket heb zitten, verwijs ik u naar collega’s.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!