eco en diervriendelijke Buurt

In een buurt kunnen allerlei projecten ondernomen worden. Samen ergens zorg voor dragen geeft cohesie in de buurt, levert contacten op en het kan goed resulteren in een groenere omgeving met veel vogels, vlinders en andere dieren en een mooie bloemrijke beplanting.

Groene buurt projecten kunnen bijvoorbeeld zijn:

. Een buurt boomgaard inplanten en onderhouden welke ook ruimte biedt aan samenzijn. Een plek waar ouderen en kinderen kunnen genieten van het groen.

. Een buurt moestuin waar u gezamenlijk en van elkaar leert hoe u biologisch kunt tuinieren en waar u het teveel aan oogst en gewonnen zaad kunt uitwisselen.

. Een buurt project kan ook zijn het onderhoud van een vogelbosje.

Gemeentelijk onderhoud kan vaak niet echt goed rekening houden met de noodzaak om gefaseerd te werken, wat wil zeggen dat niet alles tegelijk gesnoeid wordt. Als er afwisselend een aantal struiken wel en niet gesnoeid worden, kan er vrucht en bloesem beschikbaar blijven voor vogels en andere dieren.

. Speelnatuur kunt u ook als een buurt project opzetten. Het is voor kinderen heel er leuk om buiten te spelen, soms is de aanleiding gewoon een liggende boomstam, kinderen hebben fantasie genoeg om daar al van alles mee te kunnen doen.

. Een zorgtuin voor ouderen kan ook als buurtproject worden opgezet. U zorgt daarbij voor uw eigen fitness en veel plezier voor ouderen, ook hier kunnen kruiden en moestuinplanten bij betrokken worden zodat het ook lekker eten kan opleveren. Het is voor iemand die in een rolstoel zit heel plezierig is om vlinders en vogels e.d. te kunnen zien en beleven. Soms is het alleen maar nodig advies in te winnen over hoe u in uw omgeving bijvoorbeeld dat vogelbosje, die vogelakker of die bloemenweide goed kunt beheren.

Wilt u een groen buurtproject starten, neem dan contact op, als ik het zelf niet in mijn pakket heb zitten, verwijs ik u naar collega’s.

 

 

 

Specialist in diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies

Don`t copy text!