Bestaande tuinen

tuinsfeer 11 Vlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij Natuurtuin

Bestaande tuinen hebben hun eigen waarde

Bestaande tuinen die al volgroeid zijn hebben hun eigen waarde.  Met kleine aanpassingen kunt u vaak wel de belevingswaarde verhogen van uw particuliere tuin of bedrijfsterrein en  deze meer biodivers maken.

Vlinder er Bij Natuurtuin ontwerp Vlinder er Bij Natuurtuin

Verhuizen naar een plek met een bestaande tuin

Als u naar een plek verhuist waar al een volgroeide tuin is kan het aan de orde zijn dat u veranderingen wilt aanbrengen. Een deelontwerp of advies kan daar bij helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw eigen tuinreservaat maken. Het bloemrijker maken van een volgroeide tuin door nieuwe borders  is een optie. Een ander beheer of onderhoud toe passen kunnen kan uw terrein veel diervriendelijker maken. (zie ook cursus snoeien voor biodiversiteit)

Niet over de kop

Het is vaak niet nodig de tuin of het terrein daarbij geheel op de kop te zetten. Vaak kunnen juist door kleine aanpassingen in de beplanting of het type onderhoud de bestaande waarden behouden blijven.  Dat terwijl u wél de bloemenrijkdom of diervriendelijkheid voor bijvoorbeeld dagvlinders, wilde bijen of vogels verder vergroot. Een goed advies en onderhoudsplan kan uitkomst bieden.

vuurvlinder op wilde marjolein Vlinder er Bij Natuurtuin Vlinder er Bij Natuurtuin

Of u kunt eens denken aan het toevoegen van heel andere elementen zoals een vijver, een vogelakker en een  bloemenweide of vruchtdragende struiken.

Heeft u belangstelling, neem  contact op.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!