Bestaande tuinen

Bestaande tuinen die al volgroeid zijn, hebben hun eigen waarde.  Met kleine aanpassingen kunt u de uitstraling en belevingswaarde verhogen en de tuin esthetischer of diervriendelijker maken.

Een deelontwerp kan daar bij helpen. Als u naar een plek verhuist waar al een volgroeide tuin is kan het aan de orde zijn dat u veranderingen wilt doorvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw eigen tuinreservaat maken. Het bloemrijker maken van een volgroeide tuin door nieuwe borders of een ander beheer toe te passen kunnen opties zijn.

Het is niet nodig de tuinen daarbij geheel op de kop te zetten. Vaak kunnen juist door kleine aanpassingen in de beplanting of het type onderhoud de bestaande waarden behouden blijven, terwijl u de bloemenrijkdom of diervriendelijkheid verder vergroot.

Of u kunt eens denken aan het toevoegen van heel andere elementen zoals een vijver, een vogelakker, bloemenweide of vruchtdragende struiken.

Heeft u belangstelling, neem  contact op.

 

Ontwerp – groenadvies – diervriendlijke tuinen – natuurrijke tuinen – eetbare tuinen – particuliere tuinen – bedrijfstuinen – natuurlijk spelen