artikelen

De kennis over de wilde bijen en hun levensvoorwaarden is te beperkt, met als gevolg dat in bestekken geen goede maatregelen worden omschreven en in de uitvoering er geen goede resultaten worden geboekt voor het behoud van wilde bijensoorten.

Tijdens een wedstrijd in 2016 over welk dier de bescherming van de Groningers waard was in de Provincie Groningen is er een leuke infoblad over het vosje (Andrea fulva) gemaakt.Bijdrage over wilde bijen aan het minisymposium over de Idylles van de Vlinderstichting van 2016

Tabel en database over wilde bijen

Ter voorbereiding en ondersteuning voor mijn werk als ontwerpster en hovenier heb ik een uitgebreide tabellen en databases gemaakt van zowel de dagvlinders als wilde bijen.

Ziehier de databases over de dagvlinders

En ziehier een déél van de database over wilde bijen. De totale tabel is méér dan vijfduizend entree’s groot. Het heeft me jaren werk gekost deze database te maken. Het heeft me bijzonder veel inzicht verschaft in hoe de relaties zijn tussen wilde bijen en hun planten. Het is de basis voor mijn ontwerp en advies werk en mijn cursussen over wilde bijen. Naast mijn fotoarchief over wilde bijen allicht.

Hoe snoei je vóór meer biodiversiteit. Hoe creëer je meer bovengrondse nestgelegenheid voor wilde bijen op een heel simpele en natuurlijke wijze. Hoe boots je zo goed mogelijk de natuur zelf na. Daar gaat het volgende artikel in de Groei en Bloei van maart 2020 over:

Is het stedelijk gebied werkelijk zo geschikt voor o.a. wilde bijen of zou er met het meer maatregelen toch nog véél geschikter kunnen worden. Daar gaat het volgende artikel in Bijen in stad en Dorp over:

(voor meer artikelen in deze uitgave zie: https://www.hymenovaria.nl/bijen-in-stad-en-dorp/)

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!