Cursus wilde bijen, hun planten en onderhoud/beheer van planten/terrein voor particulieren

Wilde bijen

Wilde bijen zijn de bijensoorten die zelfstandig nestelen dan wel ondergronds dan wel bovengronds. De honingbij wordt dus niet tot de wilde bijen gerekend. We zij in Nederland 360 soorten bijen rijk.

Bovenstaande afbeeldingen © Wankja Ferguson zijn van een aantal wilde bijensoorten die in ons land voorkomen, respectievelijk: De grote wolbij, een bladsnijdertje, de kleine roetbij, de wormkruidbij. de kattenstaartdikpoot, de gewone sachembij, een maskerbijtje, een bladsnijdertje met een stukje blad en het vosje.

Ook hommels zijn wilde bijen soorten


hierboven afgebeeld © Wankja Ferguson resp. een boomhommel, een akkerhommel en de steenhommel, de laatste op diverse plantensoorten.


Stuifmeelgeneralisten en stuifmeelspecialisten

Bijensoorten zijn in Nederland onder te verdelen in stuifmeelgeneralisten (polylectische soorten)en stuifmeelspecialisten (oligolectische soorten). Er bestaat ook nog een tussengroep van beperkt polylectische soorten.

Stuifmeelgeneralisten, waar de honigbij er ook een van is, halen hun stuifmeel,( stuifmeel is nodig voor het grootbrengen van de larven) van een grote diversiteit aan planten.

bovenstaand ziet u de rosse metselbij (© foto’s Wankja Ferguson) die stuifmeel kan halen van een groot aantal planten.

Het aandeel stuifmeelspecialisten is groot, minimaal 75 soorten zijn stuifmeelspecialist en er zijn ook nog een aantal soorten die een sterke voorkeur hebben voor bepaalde planten, welke beperkt stuifmeelgeneralist worden genoemd.

de voorbeelden hierboven(© Wankja Ferguson) zijn voorbeelden van stuifmeelspecialisten o.a. de kleine roetbij, de knautiabij en de grote en de klaverdikpoot.

Met name voor de stuifmeelspecialisten en de beperkt stuifmeelgeneralisten kan in tuinen én de openbare ruimte enorm veel winst geboekt worden als men van het bestaan ervan op de hoogte is en weet van welke planten ze afhankelijk zijn. Men kan de juiste planten aanplanten en ze zó beheren of onderhouden dat deze bijensoorten er op het juiste moment hun stuifmeel van hun verzamelen.

Biodiversiteit

Van uw tuin een paradijsje voor meer bijen soorten maken dan nu gebruikelijk is en daarmee een stapsteen voor de biodiversiteit creëren kán echt. Het is goed te beseffen dat als er in de openbare ruimte óók meer gelegenheid voor dezelfde wilde bijen gecreëerd wordt, dat het een extra positief effect heeft op uw eigen tuin.   Voor mensen die graag meer wilde bijen soorten in hun tuin of buurt zouden willen zien kan ik ingaan op het gewenste beheer van planten in uw tuin én de nabije omgeving.

Ook al beheert u zelf niet de openbare ruimte kan het wél helpen als u wel weet wat er van belang is voor de wilde bijen om daar goed in te kunnen vertoeven en in te overleven.  Daarmee verwerft u inzicht in het belang van ecologisch beheer.

De cursus wilde bijen, hun planten en beheer omvat:

  • het leren kennen van de interacties tussen planten wilde bijen .
  • welke wilde bijen zijn algemeen voorkomend welke bijzonder zijn, wat stuifmeelspecialisten zijn en wat beperkt stuifmeelgeneralisten zijn.
  • welke planten stuifmeelspecialisten nodig hebben wat voor betekenis hebben ze voor wilde bijen soorten. Hoe kan u met de juiste planten in uw tuin of omgeving héél veel betekenen voor bedreigde soorten en zo een steentje bijdragen om deze te helpen deze weer algemeen te maken.
  • hoe  krijgt u méér wilde bijen soorten in uw eigen tuin en omgeving dan u nu al heeft.
  • wat zijn een aantal belangrijke beheer of onderhoudsaspecten. waar u rekening mee moet houden voor het behoud van wilde bijen.  Bijvoorbeeld de timing van het wel of niet afknippen of maaien van planten, want als je daar rekening me houdt bij het onderhoud en beheer dan kan u ze behouden. De manier van overwinteren van wilde bijen en hoe je met de eigen omgeving om kan gaan.

Heeft u interesse ?  Neem dan contact op

De cursus is een dag cursus waarbij afgewisseld met een power point uitleg gegeven wordt en dan buiten ook naar de wilde bijen gezocht en gekeken wordt.  Indien gewenst kan de cursus ook op een paar avonden met een excursie dag gegeven worden.

De cursus kost 125,00 euro per persoon .  Bij deelname van minimaal 8 personen gaat de cursus door.

De cursus kan ook incompany worden gegeven. In dat geval is er een subsidie mogelijkheid, die door het bedrijf aangevraagd kan worden.


Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!