Vlinder er Bij Natuurtuin

Cursus dagvlinders, hun planten en beheer voor particulieren

Dagvlinders

Deze cursus dagvlinders gaat over het leren kennen van de dagvlinders die u in uw tuin en naaste omgeving zou kunnen tegen komen. Ze behandelt  hoe u deze door de juiste beplanting en het beheer ervan dagvlinders kan lokken en jaar in jaar uit weer terug te zien in uw tuin.

Herkennen

Door het leren herkennen van dagvlinders in uw buurt herkennen.  Het zou een start kunnen zijn voor u persoonlijk om aan het monitoring programma voor de vlinderstichting mee te kunnen gaan doen.

Biodiversiteit

Van uw tuin een paradijsje voor meer dagvlindersoorten maken dan nu gebruikelijk is en daarmee een stapsteen voor de biodiversiteit creëren kán echt. Het is goed te beseffen dat als er in de openbare ruimte óók meer gelegenheid voor dezelfde dagvlinders gecreëerd wordt, dat het een extra positief effect heeft op uw eigen tuin.   Voor mensen die graag meer dagvlinder soorten in hun tuin of buurt zouden willen zien kan ik ingaan op het gewenste beheer van planten in uw tuin én de nabije omgeving.

Ook al beheert u zelf niet de openbare ruimte kan het wél helpen als u wel weet wat er van belang is voor de dagvlinders om daar goed in te kunnen vertoeven en in te overleven.  Daarmee verwerft u inzicht in het belang van ecologisch beheer.

Cursusinhoud

De cursus omvat:

  • het leren kennen van de dagvlinders en hun planten.
  • welke vlinders zijn algemeen voorkomend welke zijn bijzonder, waarom zijn heel bijzondere dagvlinders vaak alleen in natuurgebieden te vinden en wanneer kan je ze toch in tuinen tegenkomen.
  • wat zijn waardplanten wat voor betekenis hebben ze voor dagvlinders.
  • hoe  krijg je meer dagvlinder soorten  in uw eigen tuin en omgeving.
  • wat zijn een aantal belangrijke beheer of onderhoudsaspecten. waar u rekening mee moet houden voor het behoud van dagvlinders.  Rupsen kunnen soms mineren in planten, het is van belang om te weten, want als je daar rekening me houdt bij het onderhoud en beheer dan kan u ze behouden. De manier van overwinteren van dagvlinders bepaald hoe je met de omgeving om moet gaan.

Heeft u interesse ?  Neem dan contact op

De cursus is een tweedaagse cursus waarbij afgewisseld met een power point uitleg gegeven wordt en dan buiten ook naar de dagvlinders gezocht en gekeken wordt.  Indien gewenst kan de cursus ook op een paar avonden met een excursie dag gegeven worden.

De cursus kost 125,00 euro per persoon.  Bij deelname van minimaal 10 personen gaat de cursus door.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!