Mij-n-natuur is de biodiversiteit

Mij-n-natuur is de biodiversiteit sterk vergroten

Mij-n-natuur is middels ecologische kennis de biodiversiteit bevorderen in tuinen en bedrijfsterreinen en openbare ruimte is mijn natuur.  Ik doe dat door me te verdiepen in vlinders, wilde bijen, vogels en andere diergroepen en de relaties met hun planten. Natuurwaarden, diervriendelijkheid en biodiversiteit bevorderen en ecologisch werken van bloembak tot de openbare buitenruimte, is wat ik fijn vind.

Vlinder er Bij Natuurtuin Wankja Ferguson . Landschapsecologe

Ecologisch (tuin)ontwerpster Beplantings- en beheeradvies

Vlinder er Bij Natuurtuin

Vlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij Natuurtuin

Achtergrond

Na mijn studie Natuurbouw in Wageningen en Landschapsecologie aan het ITC in Enschede heb ik in projecten in het buitenland gewerkt. Deze hadden met met ecologie, natuurbeheer en voedselveiligheid te maken. Ik kan me tot de gelukkige prijzen die door werk veel bijzonder mooie natuur gezien heeft. Ik heb  ook een opleiding tot vakbekwaam hovenier en ontwerpster gevolgd.

Terug in Nederland wil ik graag de natuurlijke rijkdom en biodiversiteit bevorderen in particuliere tuinen, bedrijfsterreinen , uw buurt en in de openbare ruimte.  Dit vormt de drijfveer achter mij-n-natuur om me te verdiepen in bijv. dagvlinders, vogels, wilde bijen, amfibieën en libellen  en hun behoeften.

Daarvoor neem ik bijvoorbeeld de volgende literatuur door en maak mijn eigen analyses daaruit.

literatuur biodiversiteit lietratuur biodiversiteit literatuur biodiversiteit

Verdieping

Er is echter geen enkel dier wat je in een tuin kan planten!Vlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij Natuurtuinbiodiversiteit

Daarom verdiep ik me in wat je in een tuin, een terrein of de omgeving ervan kan doen door middel van de juiste beplanting voor bepaalde dieren.  Ook door het maken van nestgelegenheid voor dieren goede snoeimethoden , is een onderdeel van biodiversiteitsbehoud.  Ik neem de literatuur door en ik observeer in het veld plant-dier relaties.

Cursussen

Naast beplantingsadvies geven ontwikkel ik diverse cursussen voor particulieren en vakgenoten over onderwerpen die de biodiversiteit vergroten . Daarmee kan ik nog meer het effect voor de biodiversiteit vergroten.

Vlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij Natuurtuindagpauwoog AMC

Beplantingsplannen zijn de kern

Voor mij persoonlijk is de uitdaging  het ontwerpen en het vormgeven van  een esthetisch mooie tuin of bedrijfsterrein middels het maken van beplantingsplannen waar natuurwaarden in gewaarborgd zijn. Omdat véél dieren zijn afhankelijk van specifieke waard- of drachtplanten,  bloesem en vrucht zijn vind ik de beplantingsplannen de kern van biodiversiteit vergroting in een opdracht. (Beplantingsplannen zijn vergelijkbaar met de tekening van de architect). De beplanting is op haar beurt weer afhankelijk van de bodem.

biodiversiteitbiodiversiteit biodiversiteit

Voedsel voor

Niet alleen voor óns is voedsel  en een woonplek van levensbelang, Eigenlijk is dat voor alle dieren zo. Toch ligt de focus vaak op het voedsel voor onszelf. Ik probeer te focussen op de dieren om hen de ruimte te geven, inclusief de insecten en ga na wat er voor hen nodig is.

Geen gif wel onderhoudsvriendelijk

De ervaring leert dat wanneer u werkelijk geen gif wilt gebruiken de ruimte onderhoudsvriendelijker is, wanneer ze met zo min mogelijk steen en zoveel mogelijk groen ingericht wordt. Dat is een sterke motivatie om veel groene en bloemrijke ruimte te creëren. Het is voor in de aanschaf van tuinmaterialen, aanleg en onderhoudskosten ook veel voordeliger.

Vlinder er Bij Natuurtuin Vlinder er Bij NatuurtuinVlinder er Bij Natuurtuin  Ziet u ze al fladderen, kwaken of rondscharrelen in uw tuin?

Tussen het groen en alle kleuren. Ik wel!

Vlinder er Bij NatuurtuinenVlinder er Bij NatuurtuinenVlinder er Bij Natuurtuin

Inheems versus exoot

Deze lijst van Henk Wallays laat goed zien dat inheemse planten en met name veel inheemse bomen van levensbelang zijn voor insecten. Ook windbestuivers worden door veel insecten gebruikt als waardplanten.

Het is iets om goed in de gaten te houden, want prettig voedsel voor onszelf is dus niet altijd gelijk aan goed voedsel voor andere organismen. Van exoten maken vaak véél minder insecten gebruik, waardoor er ook veel minder vogels en vleermuizen en andere dieren van kunnen leven.

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!