Cursus wilde bijen én dagvlinders, libellen, amfibieën en andere kleine dieren, hun planten en beheer voor professionals

Deze cursus gaat over wilde bijen én dagvlinders, hun planten en beheer. De cursus is bedoeld voor professionals, ontwerpers, tuin- en landschapsarchitecten, ecologen van gemeenten, hoveniers, aannemers van bermonderhoud .

Wilde bijen

Wilde bijen zijn de bijensoorten die zelfstandig nestelen dan wel ondergronds dan wel bovengronds. De honingbij wordt dus niet tot de wilde bijen gerekend. We zij in Nederland 360 soorten bijen rijk.

Wilde bijen maken op hun eigen manier van planten gebruik, dat zit hem voornamelijk in de manier waarop zij zich voortplanten, waarvoor ze afhankelijk zijn van stuifmeel van bloemen.

Dagvlinders

Dagvlinders zijn mooie dieren die we allemaal graag zien. Toch komen niet zomaar alle dagvlinders voor in de tuin of de omgeving ervan. Vlinders maken voor hun voortplanting gebruik van waardplanten. Kennis over de manier van voortplanting en de waardplanten en het beheer ervan kan inzicht verschaffen over hoe we hoe we het voorkomen van vlinders in de tuin en openbare ruimte kunnen stimuleren.

Vijvers, libellen en amfibieën,

Wat is van belang om te weten bij de aanleg van een vijver qua vormgeving en beplanting om libellen en amfibieën een goed thuis te geven.

Vleermuizen, kleine zoogdieren, vogels

Hoe ook deze dieren een plek te geven in uw omgeving. Is bestuiving alleen goed voor mensen of hebben vogels óók bestuiving nodig. Wat voor rol spelen vlinders in de voedselketen.

Wilde bijen en dagvlinders en andere dieren combineren

Het gecombineerd behandelen van dagvlinders en wilde bijen én andere dieren verschaft een goed inzicht in de overeenkomsten en verschillen in eisen die de diverse soortgroepen aan hun omgeving stellen.

Onderhoud en beheer

Hoe in tuinen het onderhoud wordt uitgevoerd of in de openbare ruimte het beheer wordt uitgevoerd kan een enorm verschil maken in de overlevingskansen voor de dagvlinders én de wilde bijen

In deze cursus worden de manier waarop men onderhoud en beheer pleegt rekening houdend met dagvlinders en wilde bijen besproken.

Met name voor ecologen, ontwerpers, hoveniers ( in de tuinen) en aannemers van beheer van bermen en andere terreinen kan het van belang zijn zich deze kennis eigen te maken

Goed onderhoud en beheer resulteert vaak al binnen een zeer korte tijd in het zichtbaar voorkomen van véél meer dagvlinder en wilde bijen soorten in het terrein of tuin.

De Cursus

De cursus omvat:

  • het leren kennen van de (dag)vlinders en wilde bijen, hun waardplanten.
  • welke dagvlinders en wilde bijen zijn algemeen voorkomend welke zijn bijzonder, waarom zijn heel bijzondere dagvlinders of wilde bijen vaak alleen in natuurgebieden te vinden en wanneer kan je ze toch in tuinen tegenkomen.
  • wat zijn waardplanten en stuifmeel planten en wat voor betekenis hebben ze resp. voor dagvlinders en wilde bijen.
  • hoe  krijg je méér (dag)vlinder soorten  in uw eigen tuin en omgeving.
  • wat zijn belangrijke aspecten bij vijveraanleg , hoe kan je libellen en amfibieën een geschikte plek geven.
  • wat kan je zelf doen om ook vleermuizen, andere kleine zoogdieren en vogels een plek te geven, wat zijn de interacties tussen deze diersoorten en de insecten.
  • wat zijn een aantal belangrijke beheer of onderhoudsaspecten. waar u rekening mee moet houden voor het behoud van dagvlinders.  De manier van overwinteren van dagvlinders bepaald hoe je met de omgeving om moet gaan. Wilde bijen zijn vaak stuifmeelspecialisten die niet zomaar willekeurig van planten gebruik maken, maar juist héél specifiek. Hommels vliegen het hele jaar en sommige soorten nestelen bovengronds, sommige hommelsoorten blijken ook gebaat bij specifieke plantensoorten, hoe kan je er rekening mee houden middels beplanting en onderhoud.
  • Voor ecologen, ontwerpers en hoveniers: Welke planten kan je toevoegen aan het bestaande sortiment in tuinen en openbare ruimte zodat er meer dagvlinders in tuin zullen voorkomen en hoe beheer je deze.
  • Wat is het belang van een onderhoud- of beheerplan voor een opdrachtgever
  • Waarom sta je als beheerder sterker in je schoenen en kan je interactief communiceren met de gemeente als je je voorgaande kennis eigen hebt gemaakt. Hierbij is het van belang dat je beter kan uitleggen aan de particulier die vaak moeite heeft met veranderend beheer waarom het nodig is. Tevens is van belang dat je aan gemeenten kan uitleggen waarom je bepaalde beheersacties uitvoert.

Heeft u interesse ?  Neem dan contact op

De cursus kost 550,00 euro (excl. BTW) per persoon.  Bij deelname van minimaal 8 personen gaat de cursus door.

De cursus is een meerdaagse cursus waarbij afgewisseld met een power point uitleg gegeven wordt en dan buiten ook naar de (dag)vlinders en wilde bijen en andere dieren gezocht en gekeken wordt.  Indien gewenst kan de cursus ook op een paar avonden met een dagexcursie gegeven worden. U krijgt alle documentatie die bij de cursus hoort. (De cursusdata kunnen bij aanvraag in overleg bepaald worden)

Voor bedrijven die zich ‘incompany’ inschrijven voor deze cursus zijn er aantrekkelijke subsidie mogelijkheden, waardoor het cursusbedrag voor jullie veel lager uitvalt .

 

Ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings en beheeradvies voor veel biodiversiteit, wilde bijen, dagvlinders, vogels, amfibieën en andere dieren

Don`t copy text!