Tagarchief: gifvrij

wilde bijen

Wilde bijen (ook wel solitaire bijen genoemd) leveren een heel belangrijke bijdrage aan de bestuiving van al uw bloeiende planten en eetbare gewassen.

Wilde (solitaire) bijen zijn al die andere bijensoorten die er naast de honingbij ook  bestaan. In Nederland hebben we maar  liefst 357 soorten wilde bijensoorten naast de honingbij.

Zij hebben een andere levenswijze dan de honingbij, zij zijn echter minstens zo belangrijk voor de bestuiving van al uw gewassen, bloemen en struiken en bomen, als de honingbij.

Een  voordeel van wilde bijen is dat zij gemiddeld veel minder steekgraag zijn als de honingbij, dat heeft te maken met hun levenswijze, waarbij ze meer te verliezen hebben dan de honingbij als ze steken.

De  vrouwtjes van veel solitaire bijensoorten zorgen vaak geheel op eigen houtje voor hun nakomelingen, ze verliezen dan alle mogelijkheden om te zorgen voor nakomelingen.

Bedenkt u zich maar eens, u leeft waarschijnlijk al uw hele leven samen met wilde bijen want in een beetje bloemrijke tuin komen ze zeker voor, maar bent u ooit door een van deze bijensoorten gestoken? Dat is hoogst onwaarschijnlijk.

Wilde bijen kunt u gemakkelijke met een paar kleine hulpmiddelen, zoals een bijenhotel  maar ook onverharde paden of het laten bestaan van een oude zandbak, een plaatsje geven in uw tuin. U bevordert daarmee de nestgelegenheid voor deze bijensoorten.

Een ander groot voordeel van het bevorderen van wilde bijensoorten is dat zij wél voor de bestuiving van uw tuin- en moestuinplanten en fruitbomen zorgen, maar niet in zulk enorme aantallen aanwezig zijn als een kast vol honingbijen waar er gelijk zestigduizend in zitten.

Heeft u dan ook nog een reeks mooie plantensoorten die deze bijensoorten van stuifmeel en nectar voorzien dan zult u ze zeker aantreffen in uw tuin.

Hommels horen ook bij de wilde bijen, het zijn bijensoorten met een dik vachtje, wat maakt dat ze bij kouder weer al kunnen vliegen. Alleen de koningin overleeft de winter, in een muizenholletje, of on een hoopje blad, terwijl van de meeste andere wilde bijen soorten, het jonge bijtje ( in de vorm van de zogenaamde prepop) in het bijenhotel of in het holletje in het zand zal wachten op het volgende jaar om uit te komen. Hommels hebben net als de honingbij een nest en werksters en darren. Hommels zijn echter ook weinig steekgraag.

Wilde bijen worden sterk bedreigd door de cultuur van pesticiden gebruik op onze landbouwgewassen én in tuinen.  Door geen gif in uw tuin te gebruiken en met een paar simpele maatregelen levert u een heel belangrijke bijdrage aan het  in stand houden van leuke en zeer nuttige diergroep.

Het zijn prachtige diertjes en als u bedenkt dat zij de leveranciers van uw voedsel en uw mooie bloemen zijn, dan is er toch niet mooiers dan ze een klein plekje te gunnen en te genieten van hun vrolijke gezoem.

vogels

Vogels zijn een van onze meest geliefde diergroepen in de tuin en daarbuiten. Wat kan u doen om ze nog meer te plezieren en naar u toe te lokken?

Voedsel en  beschutte nestgelegenheid zijn natuurlijk de belangrijkste elementen voor uw vogels.

In de winter is er voldoende voer te koop en tegenwoordig ook in de rest van jaar. Maar is dat voldoende? Nee, het blijkt bijvoorbeeld dat toch de mussenstand bijvoorbeeld nog steeds niet weer op peill is, dat komt gedeeltelijk omdat we de dakranden zo hebben geïsoleerd dat ze geen nestgelegenheid meer hebben. Er zijn echter wel oplossingen voor in de vorm van vogelvides.

Ook voor andere vogels maken we de omgeving vaak te steriel, het blad wordt in het najaar weggeharkt en dan blijft er weinig te scharrelen over voor de merels en de lijsterachtigen, goed geschoren hagen dicht van takkenstructuur zijn er ook al niet zoveel meer terwijl deze natuurlijk een prachtige habitat vormen voor onze vogels om te nestelen in het voorjaar.

De roodborstjes die in het najaar uit het noorden komen en onze tuinen bezoeken in het winterseizoen, zingen er al vroeg op los en sluiten de avond ook weer af. Ze houden van een stukje omgewoelde grond of composthoop op hun tijd. Dan kunnen ze werkelijk vlak naast je komen zitten.

Wintergasten komen af op de struiken die nog vruchten hebben, het is dus zaak deze struiken zo te snoeien dat er ook elke winter wat te eten valt. Er zitten hele mooie gasten tussen zoals de pestvogel die de vruchten van de Gelderse roos eet .

Vaak loont het om bij u in de omgeving te kijken wat voor bomen en struiken er frequent voorkomen en dan ook een dergelijk boom of struik in uw tuin te plaatsen, zo heb ik zelf elke winter regelmatig bezoek van de puttertjes aangezien in mijn omgeving toevallig genoeg elzen staan om een hele club van deze beestjes de hele winter van voedsel te voorzien, en ze komen dan ook regelmatig even op de koffie langs om van mijn  eigen elzenproppen te snoepen.

In het voorjaar hebben de vele jonge vogels heel veel eiwitrijk voedsel nodig, zorg dus voor een tuin en omgeving die heel veel larven van  insecten  herbergt, dan hebt u ook meer vogels.

Inheemse planten vormen een brons van voedsel.

Wilt u advies. Wilt u weten hoe en op wat voor manier u uw omgeving kan verkennen op de planten struiken en bomen die er al zijn.  Wilt u weten wat uw toegevoegd kan worden en waar dat het beste geplaatst kan worden.  Wilt u weten of bijvoorbeeld de grond wel geschikt is voor de door u geselecteerde plant.  Of wilt u weten hoe u uw struiken en bomen kan snoeien om de vrucht te behouden of ze juist te laten bloeien, aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

vleermuizen

Vleermuizen zijn voor velen een onbekende, wat mysterieuze diergroep, die we soms weleens in de schemering waarnemen, maar die verder uit het zicht verdwijnen en aangezien we ze zelden kunnen horen gaan ze meestal aan ons voorbij als belangrijk voor onze tuinen en omgeving.

Toch zijn vleermuizen vaak bij onze huizen te vinden, een aantal vleermuissoorten heeft onze bebouwing als alternatief voor grotten en rotsen geaccepteerd en maakt er graag gebruik van. Vleermuizen kunnen ook voor u van groot nut zijn aangezien ze zo’n drieduizend insecten per nacht verorberen ( een hele kruiwagen vol insecten per vleermuis per jaar). U moet er toch niet aan denken dat de vleermuizen dat niet meer voor ons zouden doen.

Jammer genoeg maken we het voor vleermuizen vaak moeilijk om te zich als kolonie te vestigen. Het tot voor kort een mogelijkheid voor vleermuizen zich in de op het zuiden gerichte spouwen voort te planten en daar hun jongen groot te brengen, een vleermuis krijgt gemiddeld meestal maar één jong per jaar, door de toenemende isolatie van huizen wordt dit steeds verder onmogelijk gemaakt.  Isolatie van huizen is goed, alleen wordt het dan wel noodzakelijk om naar alternatieven voor de vleermuizen te gaan zoeken, al was het alleen maar al omdat ze die hinderlijke muggen voor u wegvangen als u ‘s avonds lekker buiten wilt zitten.

Vleermuizen in Nederland eten uitsluitend insecten, behalve dan allicht het zogende jong. Zij slapen overdag en jagen s’ avonds en ‘s nachts, zij zijn dus op geen enkele manier gevaarlijk voor u.

Tevens worden vaak holle bomen of bomen met losse stukken schors waar andere vleermuissoorten graag in huizen te snel en te ondoordacht omgekapt of verwijderd.

Bomen en boomwallen zijn ook voor de oriëntatie van vleermuizen van belang, ze vliegen vaak naar hun foerageerplaats via een rij bomen of een boomwal.

Planten die insecten aantrekken in de vorm van vlinders of andere insecten zijn van belang voor vleermuizen.

Wilt u meer weten over mogelijke nestmogelijkheden of andere zaken met betrekking tot vleermuizen vraag dan om advies en neem contact op.

ontdekkingsreis voor kinderen

Uw tuin of nabije omgeving is een ontdekkingsreis voor kinderen, kan dat? Jazeker.

Elk kind wat op de wereld komt moet weer helemaal van voren af aan beginnen met informatie tot zich nemen zo realiseerde ik me toen mijn zoon geboren werd. Het is dus grotendeels van het toeval afhankelijk waar een kind mee in aanraking zal komen gedurende zijn/haar kinderjaren. Maar dat toeval kunt u wel gericht een handje helpen door de voorwaarden in uw tuin of in uw omgeving te scheppen waardoor (uw) kind(eren) op ontdekkingsreis kunnen te beginnen in uw eigen tuin.

Door uw tuin te voorzien van een bloemrijke beplanting en uw omgeving te helpen beheren zodat er een bloemrijke omgeving ontstaat waarin er plaats is voor mooie en nuttige planten die dieren ook een kans geven om te bestaan, maakt u al gauw een klein reservaat van uw eigen tuin of omgeving. Hier kan uw kind naar hartenlust in exploreren en ontdekken. Geef het de ruimte , u weet niet van te voren of het kind er later erg veel plezier aan zal beleven of zelfs zijn/haar werk in kan vinden als u deze mogelijkheden voor  uw kinderen al op jonge leeftijd opent.

Kinderen ontdekken spelenderwijs, geef ze die vlinders, vogels en kikkers om te gaan zien horen en zelfs voelen, geef ze de ruimte om te observeren en hun leventjes te leren kennen, leer uw kinderen om de egel te beschermen en dat in de natuur eten en gegeten worden een normale gang van zaken is.

Ook  in de besloten veilige ruimte van uw tuin is er heel veel te ontdekken bij de juiste plantenkeuze en de juiste keuze van materialen voor uw kind.

Wilt u advies, schroom dan niet te vragen

 

onkruid – etenswaar

Onkruid – etenswaar, vele onkruiden waar we jaar in jaar uit tegen vechten blijken feitelijk gewoon gebruikt te kunnen worden als groenten, zo is het zevenblad ingevoerd als een soort spinazie door de Romeinen en is de plant uitstekend in een heel aantal gerechten te verwerken.

Maar ook als bijenplant heeft de bloem van het zevenblad een  waarde en tenslotte kunt u hem nog op de vaas zetten als sierlijke bloem want ze is mooier dan het fluitenkruid waar ze wel wat op lijkt.

Soms vechten we dus tegen planten die wezenlijk veel waarde hebben.

Zo zijn er veel wilde planten in uw tuin die ook heel goed eetbaar zijn, neem bijvoorbeeld de blaadjes van het duizendblad,  heel lekker in een omelet. Of de bloemen van de witte dovenetel die veel honing bevatten en dus en lekkere zoetstof zijn voor uw toetje, haal ze niet allemaal weg want de hommels zijn er ook dol op.

Wilt u meer weten over wat uw tuin u allemaal kan opleveren? En wat u zomaar gratis en voor niets er vast al in hebt staan, ik organiseer bij voldoende belangstelling graag een workshop over dit onderwerp en maak met u dan een vier gangen menu klaar.

gifvrije onderhoudsarme alternatieven

Gifvrije onderhoudsarme alternatieven zijn interessant als u besluit in uw tuin of omgeving geen gif (meer) te gebruiken. Gifvrije alternatieven zijn bijvoorbeeld:

  1. Het uitbreiden van uw groene oppervlak versus uw steenoppervlak,
  2. Andere toepassingen dan worteldoek met grind of steen bedekking,
  3. Het laten vergroenen van uw grind of lavasteen oprit

Bij eco hovenier en  ontwerpbedrijf: ‘Vlinder er Bij Natuurtuinen‘, ga ik uit van een gifvrije omgeving.

Waarom een gifvrij omgeving?

Een gifvrije omgeving is noodzakelijk om zoveel mogelijk dier en plant leven in stand te kunnen houden, zodat uw kleinkinderen ook nog zullen kunnen genieten van de vogels, vlinders en andere dieren.

Sinds de tweede wereldoorlog, met de uitvinding van bestrijdingsmiddelen en kunstmest is er een tendens ontstaan om alles te willen bestrijden en beheersen. Langzaam aan zien we daar de negatieve gevolgen van. Bijensterfte, steeds minder vogels en ander dierenleven is er het gevolg van. Stenen oppervlakten zonder gif makkelijk onderhouden is vrijwel onmogelijk tenzij je accepteert dat ze weer overgroeien met beplanting. Dus is het verstandig dat we andere keuzes gaan maken.

Onderhoud van steen versus andere bodembeddekking

Als er geen gif toegepast wordt om onkruid te bestrijden heeft dat consequenties voor de inrichting van uw tuin of uw terrein.

Bij het niet kunnen bespuiten van bestrating is het vervangen ervan door onderhoudsarme alternatieve grondbedekkingen ineens heel aantrekkelijk.

Stenige oppervlakten kun je heel goed gifvrij  onderhouden door regelmatig te vegen of harken. Door ongeveer eens per week of hooguit  een maal per twee weken uw terras of stenen oppervlak te vegen of het grind aan te harken, kunt u het bijhouden.  Niet voor niets was het vroegere ‘je straatje aanvegen ‘ een heel gebruikelijke, maar inmiddels vrijwel geheel vergeten praktijk.

Zo simpel als het is, het kost waarschijnlijk evenveel energie om uw straatje en terras aan te vegen als uw bloemrijk gazon te maaien, uw bloemweide te maaien of uw border te onderhouden.

In de praktijk kosten de laatste opties  allemaal  minder energie dan uw straatje aanvegen. en toch het onkruid er uit harken. In het geval u uw tuin of omgeving gifvrij wilt onderhouden, kunt u dus net zo gemakkelijk de keus maken om géén of zo min mogelijk  steen toe te passen.

Worteldoek met grind is allesbehalve onderhoudsarm

Ook verbaast het mij  steeds weer dat er propaganda gemaakt wordt met het onderhoudsvrij zijn van worteldoek met een bedekking van grind of andere vormen van stenen erop.

Het is tamelijk gemakkelijk om te bedenken waarom dat juist niet het geval is.  Wormen en andere bodembeestjes halen normaal gesproken het blad wat op de grond valt naar beneden, de grond in.

Bij aanwezigheid van worteldoek wordt de uitwisseling van bodemorganismen en het oppervlak ineens onmogelijk gemaakt. Alles wat op het oppervlak valt, zoals blad en zaadjes en wat de kans krijgt om te verteren zal al gauw een laagje vruchtbare aarde tussen of op uw steen vormen waar onkruidzaden heel goed in kunnen kiemen.

Uw worteldoek met stenen erop is dus na een paar jaar een zeer vruchtbare plek voor alle zaden die door de lucht bij u aan komen waaien. Het is zelfs zo dat de stenen als tot op zekere hoogte als mulch werken, waardoor sommige  planten juist gemakkelijker kiemen. Dus tenzij u bij elk gevallen blaadje met de bladblazer erbij staat en deze snel wegblaast is worteldoek met stenen erop juist een geweldige voedingsbodem voor allerlei ( on) kruiden.

Het bodemleven onder worteldoek wordt gedood

Het bodemleven ónder het worteldoek wordt al vrij snel minder. Door het ontbreken van de wormen die een heel erg noodzakelijk zijn om een goed bodemstructuur in luchtig te houden  gaat ook de rest van het bodemleven al snel achteruit. Wanner het worteldoek weggehaald wordt kost het vaak jaren voordat het bodemleven weer goed op gang komt.

U dus gemakkelijk kiezen voor andere vormen dan een stenen bodembedekking. Waarom zou u investeren in duur worteldoek en steen als u er veel leukere planten of gazon bedekking kunt maken. Het is in aanschaf goedkoper en na de aanloopfase levert het op den duur veel minder onderhoud op.

En op termijn doet u vooral uw kinderen en kleinkinderen een heel groot plezier met deze bijdrage.

Alternatieven

U stenen oppervlak, zoals terrassen, kunt u zoveel mogelijk vervangen voor een gazon of andere bodembedekking. Een gazon maaien is beslist minder arbeidsintensief als een straatje vegen en het onkruid tussen de steentjes weg krabben.

Heeft u een oprit met lavasteentjes of grind dan kunt u het dicht laten groeien met wat er ook maar opkomt, de wielen van uw auto houden het grind wel schoon op de plaatsen waar uw rijdt,  de begroeiing neemt u gewoon op in het maaischema van uw tuin. U  hoeft niet meer te spuiten met gif.

U kunt er ook voor kiezen de meer mediterrane planten op uw grind bodem te laten groeien, zij zullen met een grind bedekking en niet al te vochtige bodem blij zijn, mits er geen worteldoek onder zit.

Wilt u advies over hoe en met welke beplanting u uw stenen oppervlak en  grind randen kunt vervangen, neem gerust contact op.