Tagarchief: vijver

vleermuizen

Vleermuizen zijn voor velen een onbekende, wat mysterieuze diergroep, die we soms weleens in de schemering waarnemen, maar die verder uit het zicht verdwijnen en aangezien we ze zelden kunnen horen gaan ze meestal aan ons voorbij als belangrijk voor onze tuinen en omgeving.

Toch zijn vleermuizen vaak bij onze huizen te vinden, een aantal vleermuissoorten heeft onze bebouwing als alternatief voor grotten en rotsen geaccepteerd en maakt er graag gebruik van. Vleermuizen kunnen ook voor u van groot nut zijn aangezien ze zo’n drieduizend insecten per nacht verorberen ( een hele kruiwagen vol insecten per vleermuis per jaar). U moet er toch niet aan denken dat de vleermuizen dat niet meer voor ons zouden doen.

Jammer genoeg maken we het voor vleermuizen vaak moeilijk om te zich als kolonie te vestigen. Het tot voor kort een mogelijkheid voor vleermuizen zich in de op het zuiden gerichte spouwen voort te planten en daar hun jongen groot te brengen, een vleermuis krijgt gemiddeld meestal maar één jong per jaar, door de toenemende isolatie van huizen wordt dit steeds verder onmogelijk gemaakt.  Isolatie van huizen is goed, alleen wordt het dan wel noodzakelijk om naar alternatieven voor de vleermuizen te gaan zoeken, al was het alleen maar al omdat ze die hinderlijke muggen voor u wegvangen als u ’s avonds lekker buiten wilt zitten.

Vleermuizen in Nederland eten uitsluitend insecten, behalve dan allicht het zogende jong. Zij slapen overdag en jagen s’ avonds en ’s nachts, zij zijn dus op geen enkele manier gevaarlijk voor u.

Tevens worden vaak holle bomen of bomen met losse stukken schors waar andere vleermuissoorten graag in huizen te snel en te ondoordacht omgekapt of verwijderd.

Bomen en boomwallen zijn ook voor de oriëntatie van vleermuizen van belang, ze vliegen vaak naar hun foerageerplaats via een rij bomen of een boomwal.

Planten die insecten aantrekken in de vorm van vlinders of andere insecten zijn van belang voor vleermuizen.

Wilt u meer weten over mogelijke nestmogelijkheden of andere zaken met betrekking tot vleermuizen vraag dan om advies en neem contact op.

amfibieën en libellen

Door aan uw tuin een vijver toe te voegen, hoe klein ook, opent u de mogelijkheden om amfibieën en libellen soorten te gaan herbergen. U kunt ook plaats geven een een reeks erg mooie waterplanten die het genot van uw tuin zullen verfraaien en verhogen

Enige kennis van zaken is hierbij wel wenselijk, een diervriendelijke vijver moet aan een aantal voorwaarden voldoen, waarbij er vooral gelet wordt op de mogelijkheden voor de dieren om in en uit de vijver te klimmen, zich te verstoppen in de vijver of weg te kunnen kruipen voor predatoren.

Libellen en amfibieën gedijen het beste in een visloze vijver, tenzij u over een enorme oppervlakte voor de vijver kunt beschikken. Wilt u amfibieën in uw vijver dan is het ook goed om aan de overwinteringsplaatsen voor deze dieren te denken en zorg te dragen dat deze ook in uw tuin of omgeving aanwezig zijn.

Woont u langs een drukke weg is het zelf goed te kijken naar de straatkolken en de mogelijkheden voor de amfibieën om naar uw huis en er weer vandaan te komen.

Verschillende libellensoorten stellen ook verschillend eisen aan uw vijver en het is dus leuk om in uw vijver te voorzien in ondiep en dieper water.

Met de juist plantenkeuze en enig onderhoud bij bladval kunt u uw vijver het hele jaar schoon en helder houden. Heeft u nog geen waterelement in uw tuin vraag dan om advies.